ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Anasayfa Hakkımızda Hizmetlerimiz Bilgi Bankası Haberler İletişim
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
Yönetim Danışmanlığı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 ise etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Standart merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standardizasyon Örgütü (International Organization of standardization–IOS) tarafından geliştirilmiştir. Belgelendirme şirketlerini yetkilendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına verilmiştir. Türkiye’deki akreditasyon yetkisi TÜRKAK'a verilmiştir.

Farklı ülkelerde veya bölgelerde benzer teknolojiler için geliştirilen farklı standartlar zaman zaman "ticaret için teknik engel" olarak kullanılmaktadır. İşte ISO' nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO 9000 kalite yönetim standartları ve diğer ürün standartları gibi uluslararası kabul görmüş standartlar hazırlayarak ticaretin önündeki bu tip teknik engelleri ortadan kaldırmaktır.

ISO 9000 Nedir? : Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

ISO 9001 Nedir? : Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.

ISO 9001:2008 Nedir? : ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2008 rakamı, bu revizyonun 2009 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2008 versiyonu).

Neden ISO 9001

* Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini,
* Karın, verimliliğin ve Pazar payının artmasını,
* Etkin bir yönetimi,
* Maliyetin azalmasını,
* Çalışanların tatminini,
* Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi,
* Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,
* İadelerin azalmasını,
* Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan,
* Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu için

ISO 9001’in Faydaları

Yönetim Danışmanlığı ISO 9001’in Faydaları

ISO 9001 Belgesinin Kullanımı ISO 9001 belgesi çok sayıda müşteri tarafından istenmektedir. Bu belge yalnız başına kuruluşunuza bir pazar avantajı sağlayacaktır. Ancak bu fayda daha önce de değinildiği gibi kısa vadelidir. ISO9001 pazar avantajı dışında, kuruluşunuza bir sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır. Ancak belgenin alınması kusursuzluğu başardığınız anlamına gelmez. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin bir daha tekrarlanmamasını sağlamak, çözümünden daha önemlidir.

Ülkemizde 720 belgeli şirkete uygulanan araştırma sonuçları, ISO 9001’in yararlarını şu şekilde ortaya koymaktadır.

Dış yararlar:
* kuruluşun imajının güçlenmesi,
* müşteri memnuniyeti,
* müşteri artışı,
* rekabet gücünün artması,
* daha iyi tedarikçi ilişkileri sağlar.

İç yararlar:
* yönetimin etkinliği,
* olumlu kültürel değişim,
* kalite bilincinin oluşması,
* daha iyi bir dokümantasyon,
* sistematikleşmek,
* standardizasyon ve tutarlılık,
* etkinlik ve üretkenlik artışı,
* maliyetlerin azaltılmasını sağlar,

ISO 9000:2008'in Yararları

* Çalışanların kalite bilincinde artış sağlanması
* İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij)
* Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanması
* İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari * * * avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)
* Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması
* Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması
* Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılmasının sağlanması
* Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması
* İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması
* İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dökümantasyonun (altyapının) oluşturulması
* Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması
* Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi
* Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması

ISO Kalite Yönetim Sistemleri

ISO Kalite Yönetim Sistemleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi ISO 22000 Gıda Güvenliği Entegre Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti

Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerimiz Satış - Pazarlama Stratejileri Projesi Finans Yönetimi Projesi Mağaza Yönetimi Projesi Operasyonel ve Stratejik Yönetim Projesi Tasarruf ve Gider Sahipleri Projesi Şirket Değerleme ve Özel Projeler ISO Kalite Yönetim Sistemleri

Kurumsal

Kurum Bilgilerimiz Hakkımızda Kalite Politikası Misyon Vizyon ve Hedefler İnsan Kaynakları Referanslar

Müşteri Hizmetleri

Müşteri Hizmetleri Müşteri Memnuniyeti Formu Site Değerlendirme Anketi
 

Sosyal Ağ Sayfalarımız

Prizma Mali Müşavirlik Facebok Prizma Mali Müşavirlik  Twitter Prizma Mali MüşavirlikGoogle Plus Prizma Mali Müşavirlik  Blogger

Web Sitemizi Değerlendirin

Anasayfa Hakkımızda İnsan Kaynakları Müşteri Hizmetleri Kalite Politikası Referanslar Site Haritası İletişim

Merkezefendi mahallesi Tercüman Sitesi A6 Blok No:57 Kat:14 Topkapı / İstanbul / TÜRKİYE Tel: +90 212 415 45 38 Faks: +90 212 415 45 27

www.prizmamusavirlik.com © Prizma Mali Müşavirlik - Tüm hakları saklıdır

Powered By Optimizasyon.NET |   Yasal Uyarı