Şirket Kuruluşları

Anasayfa Hakkımızda Hizmetlerimiz Bilgi Bankası Haberler İletişim
Şirket Kuruluşları
Şirket Kuruluşları Şirket Kuruluşları

İş Kurma Konuları:
- Şirket Türleri
- Şirket Muhasebesi
- Şahıs Şirketi Kuruluşu
- Adi Şirket Kuruluşu
- Limited Şirket Kuruluşu
- Komandit Şirket Kuruluşu
- Anonim Şirket Kuruluşu
- Kollektif Şirket Kuruluşu
- Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu

Hangi şirketi kurmalıyız? Hangisi bizim için uygundur ? Yukarıda belirtilen bilgiler ışığında ortaklık yapısı ve sermaye miktarına göre karar vermeliyiz. Ülkemizde en çok kurulan şahıs şirketi türü adi şirket, ile sermaye şirketi olarak da Limited şirkettir.

Şirketler kuruluşundan itibaren tüzel kişilik kazanırlar ve genel olarak 3 farklı grup ile ilişki içindedir.

1.Grup; Şirket Yönetici ve Ortakları ile ilişki: Günümüzdeki rekabet ortamında şirket yönetimi geçmiş yıllara göre oldukça zor olduğundan babadan kalma yöntemler yerine finansal raporlar ve bilgiler doğrultusunda olmalıdır. Ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz. Yapılacak her türlü yatırım mutlaka raporlar ve rakamlar ile olmalı şirketin mevcut durumunu gösteren raporlar ayrıntılı şekilde değerlendirilmelidir.
Prizma Mali Müşavirlik olarak biz ne yapıyoruz ?

Biz öncelikli olarak firmanızın bünyesinde mali durumunuzu kontrol edebileceğimiz sistemin varlığını sorgularız, ardından sisteminiz var ise gerekli kontrollerden sonra bilgilerin doğruluğunu teyit edip raporlama çalışmalarını yapar, bunların detaylı sunumunu rakamsal ve yorum olarak firmanıza raporlarız. Finansal sisteminiz şirketinizde mevcut değilse öncelikli olarak finansal sistemi kurar, ardından yukarıda bahsettiğimiz çalışmalarımızı yaparız.
Finansal raporlama çalışmalarımız aynı zamanda firmanızın bankalar nezdindeki kredi çalışmalarında da size yol gösterici olacaktır. Bunun dışında şirket yönetici veya ortakları için iç denetim çalışmaları yaparak raporlar sunmaktayız.


2.Grup; Devlet Organları ile ilişki : Şirketler kuruluşlarından itibaren devlet organları ile ilişki içindedir. Yapılacak herhangi yanlış veya eksik bildirim veya usulsüz işlemler firmayı devlet ile karşı karşıya getirebilecek, bunun sonucu vergi cezası ve gecikme faizi olarak firmaya yansıyacaktır.
Prizma Müşavirlik olarak bizler müşterilerimize ileride olabilecek sorunları baştan raporlar ve bunların çözüm yollarını sunarız. Firmalara vergi, sosyal güvenlik hukuku, dış ticaret mevzuatı vb konularında detaylı bilgileri ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesinde raporlarız.

3.Grup; Üçüncü şahıs veya Tüzel Kişiler ile ilişki : Şirketlerin ana kuruluş amacı mal veya hizmet satarak kar elde etmektedir. Dolayısıyla hem alıcı hem satıcı olarak bir çok şahıs ve /veya firma ile ticari ilişki içerisindedir. Bizler müşterilerimize kendi müşterileri ile ilişkilerimizde yapmaları gerekenleri Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunun çerçevesinde aktarmaktayız.


Limited Şirketi kurmak istiyorum ne yapmam gerekiyor?En az 2 özel ve /veya tüzel ortak ile kurulabilir.
Her ortağın muhtardan ikametgah senedi, ( 3 er adet )
Her ortağın noterden nüfus cüzdan sureti ( 3 er adet )
Her ortağın vesikalık resmi ( 2 er adet )

Ortaklardan temin edilir ardından tarafımızdan yapılacak iş ile ilgili şirket anasözleşmesi hazırlanarak noterde tasdik edilir ve kuruluş işlemleri başlamış olur.


İşlemlerimiz ne kadar zamanda sonuçlanır ? şirket kaç günde kurulmuş olur ?
Noter işlemlerinden sonra yaklaşık 1 hafta içerisinde şirketinizin kuruluşu tamamlanıp vergi numarası alınmış olur.

Şirket Kuruluşları

İş Kurma Şirket Kuruluşları Nedir Tanımı açıklaması İş Kurma

Girişimciler niye iş kurar? Kazanç sağlamak, elimizdeki sermayeyi büyütmek, kar etmek için iş kurarız. Kimse zarar edeceğini bildiği bir konuda iş kurmaz veya kurmak istemez. Ancak bütün girişimciler kazanç sağlamak konusunda hemfikir oldukları halde, iş kurmaya başlamadan önce detaylı fizibi ...devamı »

Şirket  Türleri Şirket Kuruluşları Nedir Tanımı açıklaması Şirket Türleri

Şirket: İnsan ihtiyaçlarını karşılamak üzere iş gücü, para, malzeme, hammadde gibi faktörleri bilinçli ve sistemli şekilde bir a ...devamı »

Şirket Muhasebesi Şirket Kuruluşları Nedir Tanımı açıklaması Şirket Muhasebesi

Kurulacak şirketin faaliyetlerinin ve her bir ana faaliyet konusunun vergi karşısındaki konumunun belirlenmesi, yararlanılabilecek yasal vergi avantajlarının belirlenmesi, nasıl uygulanacaklarının planlanması, gelecek yıllarda şirket üzerindeki vergi yükünün hesaplanıp, vergi planlaması yapılarak ve ...devamı »

Şahıs Şirketi Kurmak Şirket Kuruluşları Nedir Tanımı açıklaması Şahıs Şirketi Kurmak

1. İmza tescil beyannamesi, İmza sirküleri,(noter) İkametgah (resimli) Nüfus Cüzdanı (Muhtarlık) Suretinin alınması 2. Şirket tescilinin yapılması (Dilekçe ekinde istenen belgeler ile başvuru yapılır) 3. Vergi hesap numarasının alınması için başvuru yapılması (Dilekçe ekinde istenen belgeler ile ...devamı »

Adi Şirket Kuruluşu Şirket Kuruluşları Nedir Tanımı açıklaması Adi Şirket Kuruluşu

ADİ ŞİRKET İki ya da daha fazla kişinin ortak bir amacı gerçekleştirmek için mal ve emeklerini koydukları şirket türüdür. * Kuruluşu belirli bir şekle tabi tutulmamıştır. * Sözlü veya ispat güçlüğü bakımından yazılı sözleşme ile kurulabilir. Sözleşme Notere onaylatılır. Sözleşmede aksi belirl ...devamı »

Limited Şirket Kuruluşu Şirket Kuruluşları Nedir Tanımı açıklaması Limited Şirket Kuruluşu

Limited Şirket: İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan ve ortaklarının sorumluluğu koydukları sermaye ile sınırlı olan ve esas sermayesi belirlenmiş olan şirketlere denir. - En fazla 50 kişi ile kurulabilir. Asgari sermaye 5.000YTL’dir. - O ...devamı »

Komandit Şirket Kuruluşu Şirket Kuruluşları Nedir Tanımı açıklaması Komandit Şirket Kuruluşu

Komandit Şirketler Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlanmıştır. Yasada, “Adi Komandit” ve “Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit” şirketler olmak üzere iki türe ayrılmaktadırlar. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlere uygulamada pek rastlanılmadığından bu yazımızda sad ...devamı »

Anonim Şirket Kuruluşu Şirket Kuruluşları Nedir Tanımı açıklaması Anonim Şirket Kuruluşu

Anonim şirketlerde kuruluş tedrici ve ani olmak üzere iki çeşittir. Payların tamamı kurucular tarafından taahhüt edilmişse Ani Kuruluş, kurucular payların ancak bir kısmı için taahhütte bulunmuşlar ve geri kalan paylar için "halka başvuru" amaçlanmışsa o zaman pay taahhütlerinin Tedrici Kuruluş söz ...devamı »

Kollektif Şirket Kuruluşu Şirket Kuruluşları Nedir Tanımı açıklaması Kollektif Şirket Kuruluşu

Ticari hayatta en yaygın olan şirket türüdür. Ortakların kişisel emek ve gayretlerinin önem kazandığı ticari işletmelerde bu ortaklık şekli tercih edilir. Kollektif şirket, özellikle küçük ve orta çapta perakende, yarı toptancı ticaret işletmeleri ile, orta çapta işletmeler için uygundur. Asgari bir ...devamı »

Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu

17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca; Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe, 1. Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım yapılması serb ...devamı »

Şirket Kuruluşları

Şirket Kuruluşları İş Kurma Şirket Türleri Şirket Muhasebesi Şahıs Şirketi Kurmak Adi Şirket Kuruluşu Limited Şirket Kuruluşu Komandit Şirket Kuruluşu Anonim Şirket Kuruluşu Kollektif Şirket Kuruluşu Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu

Kurumsal

Kurum Bilgilerimiz Hakkımızda Kalite Politikası Misyon Vizyon ve Hedefler İnsan Kaynakları Referanslar

Müşteri Hizmetleri

Müşteri Hizmetleri Müşteri Memnuniyeti Formu Site Değerlendirme Anketi
 

Sosyal Ağ Sayfalarımız

Prizma Mali Müşavirlik Facebok Prizma Mali Müşavirlik  Twitter Prizma Mali MüşavirlikGoogle Plus Prizma Mali Müşavirlik  Blogger

Web Sitemizi Değerlendirin

Anasayfa Hakkımızda İnsan Kaynakları Müşteri Hizmetleri Kalite Politikası Referanslar Site Haritası İletişim

Merkezefendi mahallesi Tercüman Sitesi A6 Blok No:57 Kat:14 Topkapı / İstanbul / TÜRKİYE Tel: +90 212 415 45 38 Faks: +90 212 415 45 27

www.prizmamusavirlik.com © Prizma Mali Müşavirlik - Tüm hakları saklıdır

Powered By Optimizasyon.NET |   Yasal Uyarı