Şirket Türleri

Anasayfa Hakkımızda Hizmetlerimiz Bilgi Bankası Haberler İletişim
Şirket Türleri
Şirket Kuruluşları Şirket  Türleri

Şirket:
İnsan ihtiyaçlarını karşılamak üzere iş gücü, para, malzeme, hammadde gibi faktörleri bilinçli ve sistemli şekilde bir araya getirerek mal ve hizmet üreten ve kendi amaçlarına ulaşmak için üretim faktörlerinin kullanımında ekonomik ve etkili kararlar alan iktisadi ve teknik birimlerdir.
Kısaca şirket:
İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin sermaye, emek ve bilgilerini birleştirerek oluşturdukları ekonomik ve teknik kuruluştur.

1-Şahıs şirketleri 2- Sermaye şirketleri
1-a Adi şirket 2-a Limited Şirket
1-b Kolektif şirket 2-b Anonim Şirket

Adi Şirket : İki veya daha fazla kişinin ortak bir amaca gerçekleştirmek için mal ve emeklerinin koydukları şirket türüdür.
- Kuruluşu belli bir şekle tabi değildir.
- Sözlü veya yazılı bir sözleşme ile kurulabilir.
- Asgari bir sermaye öngörülmemiştir.
- Şirket yönetimi ortakların tümüne aittir.
- Şirketin borçlarından dolayı ortaklar tüm mal varlıklarıyla sorumludur.

Kollektif Şirket : Bir ticari işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortakların sorumluluğu şirket alacaklarına karşı sınırlandırılmamış bulunan şirketlerdir.
- Ticaret ünvanı taşıması şarttır.
- Şirketin borç ve sorumluluklarından önce şirket ardından ortaklar bütün mal varlıklarıyla sorumludurlar.

Sermaye Şirketleri : Bu şirketlerde sermaye ön planda olup ortaklar ikinci plandadırlar. Şirketlerin ayrı bir tüzel kişiliği vardır. Ortakların 3. şahıs borçlarına karşı sorumluluğu koymayı taahhüt ettikleri sermaye tutarı kadardır. Ortakların payının değişmesi veya ortakların değişmesi şirketin borç veya alacak miktarını açısından önemli değildir.
Bu gruba giren şirketler,
- Limited şirket
- Anonim şirket

Limited Şirket: İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret ünvanı altında ve ortakların sorumluluğu koydukları sermaye ile sınırlı olan ve esas sermayesi belirlenmiş şirketlere denir. Minimum 2 Maksimum 50 ortak ile kurulabilir. Minimum 5.000 TL sermaye olmalı . Anonim şirket İle en önemli farkı Ltd ‘nin sermayesi hisse senedi olarak bölünmemiştir ve hisse senedi bastırılmamıştır. Yönetim kurulu yerine şirketi seçilen müdür yürütür. Şirketin sorumluluğu şirketin mal varlığı tutarı kadardır. Ortakların sorumluluğu koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır, ortaklar sermaye taahhütlerini yerine getirdiklerinde bu sorumluluktan kurtulurlar. Kamu alacaklarına karşı ortaklar sermaye oranında sorumludurlar.
Anonim Şirket: Ticari bir işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla kurulan, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş plan ve borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile sorumlu bulunan şirket türüdür.
Anonim şirketler ani ve tedrici olmak üzere iki şekilde kurulurlar. Kurucu ortakların ortaklık sermayesinin tamamını başlangıçta ödemeyi taahhüt etmelerine ani kuruluş, kurucu ortakların ortaklık sermayesinin bir kısmını ödemeyi taahhüt etmesine geri kalan kısmı için halka başvurmasına tedrici kuruluş denir.
En az 5 gerçek veya tüzel ortak olmak minumum sermaye 50.000 tl’dir.
Anonim şirket sermayesi değerleri birbirine eşit hisselere bölünmüştür.
Anonim şirketlerde şirketi temsil ve imza görevini üstlenen organ Yönetim kuruludur. Yönetim kurulu en az 3 üyeden oluşur.

Şirket Kuruluşları

Şirket Kuruluşları İş Kurma Şirket Türleri Şirket Muhasebesi Şahıs Şirketi Kurmak Adi Şirket Kuruluşu Limited Şirket Kuruluşu Komandit Şirket Kuruluşu Anonim Şirket Kuruluşu Kollektif Şirket Kuruluşu Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu

Kurumsal

Kurum Bilgilerimiz Hakkımızda Kalite Politikası Misyon Vizyon ve Hedefler İnsan Kaynakları Referanslar

Müşteri Hizmetleri

Müşteri Hizmetleri Müşteri Memnuniyeti Formu Site Değerlendirme Anketi
 

Sosyal Ağ Sayfalarımız

Prizma Mali Müşavirlik Facebok Prizma Mali Müşavirlik  Twitter Prizma Mali MüşavirlikGoogle Plus Prizma Mali Müşavirlik  Blogger

Web Sitemizi Değerlendirin

Anasayfa Hakkımızda İnsan Kaynakları Müşteri Hizmetleri Kalite Politikası Referanslar Site Haritası İletişim

Merkezefendi mahallesi Tercüman Sitesi A6 Blok No:57 Kat:14 Topkapı / İstanbul / TÜRKİYE Tel: +90 212 415 45 38 Faks: +90 212 415 45 27

www.prizmamusavirlik.com © Prizma Mali Müşavirlik - Tüm hakları saklıdır

Powered By Optimizasyon.NET |   Yasal Uyarı